Teracom Samhällsnät stödjer Musikhjälpen

Även i år skänker Teracom Samhällsnät en gåva till Musikhjälpen. Årets tema är ”Ingen människa ska lämnas utan vård”.

Trots framstegen som gjorts de senaste decennierna saknar minst halva jordens befolkning tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård. Närmaste vårdcentral kan ligga många mil bort på osäkra vägar, en enda sjuksköterska eller barnmorska ska ibland räcka till åt uppemot tusen personer. Höga vårdkostnader driver människor in i fattigdom eller tvingar dem att prioritera bort sin egen eller sina barns hälsa. Den pågående pandemin riskerar att förvärra situationen ytterligare.

Musikhjälpen sätter samhällsviktiga frågor i fokus och vi på Teracom Samhällsnät vill vara med och bidra till detta viktiga arbete. Pengar som skänks till årets insamling kommer att gå till internationella projekt som i samverkan med lokalsamhället stärker människors tillgång till likvärdig vård och hälsa utan risk att drivas in i fattigdom, i linje med FN:s globala mål om allmän hälso- och sjukvård för alla senast 2030. Konkret kan det handla om stöd till vårdcentraler, mobila hälsokliniker, vaccinationskampanjer och utbildning av lokala hälsoarbetare.

Läs mer på Musikhjälpens hemsida