Teracom Samhällsnät vinner önskat frekvenstillstånd

Auktionerna i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden är avslutade och Post- och Telestyrelsen (PTS) meddelar att Teracom Samhällsnät är vinnare av samtliga 80 MHz i frekvensutrymmet 2,3 GHz-bandet.

Målet för Teracom Samhällsnäts deltagande i frekvensauktionen var varit att få tillgång till en 5G-anpassad frekvensresurs som passar bolagets samhällsviktiga verksamhet.

Det är med stor glädje jag kan konstatera att vi uppnått vårt önskade resultat. Vi förfogar nu över ett 5Gtillstånd i ett frekvensband där vi kan utveckla vårt mobila samhällsnät med full flexibilitet. Därmed har vi alla förutsättningar att utveckla ett kommunikationsnät som motsvarar de samhällsviktiga aktörernas kravbild, säger Åsa Sundberg, VD och koncernchef.

För ytterligare information, kontakta:

Kristina Ekengren, Kommunikations- och hållbarhetschef, +46 8 55 54 23 13