Teracom och Bluecom i utökat samarbete kring trådlöst bredband, Air2Fibre

Teracom har överlåtit rättigheterna till produkten Air2Fibre samt samtliga slutkundsavtal till Bluecom.

Parterna tecknar också ett fortsatt samarbetsavtal gällande inplaceringar, service och transmission. Teracom och Bluecom har sedan 2015 gemensamt utvecklat och erbjudit produkten Air2Fibre. Målgruppen är stadsnät, byalag och fastighetsägare. Genom denna förändring kan produkten Air2Fibre fortsätta utvecklas och bidra till bredbandsutbyggnaden i hela Sverige.

Air2Fibre är en produkt för bredband till hushåll, stadsnät och byalag baserad på en kombination av fiber, radioteknik för längre sträckor och kraftfulla trådlösa komponenter. Den beprövade produkten lämpar sig exempelvis för förtätning i städer, otillgängliga områden samt landsbygd. Enkel installation ger Air2Fibre betydande tids- och kostnadsfördelar jämfört med annan bredbandsutbyggnad.

Läs mer på www.bluecom.se