Teracom lämnar KO-marknaden

Teracom säljer samtliga kundavtal inom området kommunikationsoperatörstjänster till Zitius, ett bolag helägt av Telia, och lämnar därmed KO-marknaden under andra hälften av 2018.

Teracom har sedan 2015 erbjudit drift- och kommunikationsoperatörstjänster till stadsnät och fastighetsägare. Teracom utvecklar sin strategi till att bli ett renodlat nätbolag utan konsumentnära tjänster. Tidigare har bolaget också sålt sin betal-tv-verksamhet och vägen framåt är att fortsätta bygga och förvalta säkra kommunikationsnät för samhällsviktiga myndigheter och aktörer.

-  Detta renodlar vår verksamhet ytterligare, och låter oss fokusera på att utveckla vår verksamhet inom samhällsviktiga nät med särskilda krav på robusthet och säkerhet. Vi ser bland annat fram emot att få bidra till en professionell utbyggnad av ett framtidssäkert blåljusnät säger Åsa Sundberg, VD Teracom AB

Försäljningen avser endast kundavtalen inom Teracoms kommunikationsoperatörstjänster, inget inkråm eller personal följer med i överlåtelsen. En kontrollerad övergång av verksamheten kommer ske under 2018 i enlighet med branschpraxis.

Teracom AB arbetar med samhällsviktiga kommunikationsnät. Bolaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett.

Teracom AB är helägt av Teracom Group AB som är en koncern ägd av svenska staten. Koncernen består av Teracom AB i Sverige och Teracom A/S i Danmark. Mer information finns på www.teracom.se.