Teracom Group AB säljer Teracom A/S i Danmark

Det statliga bolaget Teracom Group AB säljer sitt dotterbolag Teracom A/S till pan-europeiska investmentbolaget Agilitas. Affären är ett led i Teracom Groups strategi att renodla verksamheten och fokusera helt och hållet på den svenska marknaden.

Teracom Group förvärvade 2010 den danska marknätsverksamheten från BSD och bildade bolaget Teracom A/S. Under de senaste åren har Teracom Group gjort ett omfattande strategiskt arbete för att renodla verksamheten. Dels ska bolaget fokusera på förvaltning och utveckling av sin kärnverksamhet, dels ska detta ske i Sverige.

- Försäljningen av Teracom A/S är ett stort och viktigt steg på vår resa mot ett svenskt bolag med fokus på kärnverksamheten i Sverige. Den här affären ger oss mycket goda förutsättningar att arbeta med robusta och tillgängliga nät, säger Åsa Sundberg, koncernchef Teracom Group AB

Affären slutförs när danska konkurrensmyndigheten har godkänt överlåtelsen.