Teracom deltar i försvarsövningen Aurora 17

22-09-2017 15:26:07

Torsdagen den 21 september klockan 06:51 ringer pressjourtelefonen: ”Detta är övning Aurora 2017. Det här är från Network operation center. Masten i Vedyxa utanför Uppsala har brutits av. Avbrott för samtliga tjänster. Vi startar upp krisledningen direkt.”

Så inleddes Teracoms deltagande i den militära försvarsövningen Aurora 17, som pågår i Sverige för fullt just nu. I det fiktiva scenariot har masten i Vedyxa utsatts för sabotage natten till torsdagen den 21 september. I övningen agerade alla Teracoms enheter på samma sätt som om det hade varit skarpt läge. Först och främst innebar det att personer som deltar i Teracoms krisledning samlades på huvudkontoret i Lindhagen i Stockholm. Vid ett mastavbrott är det prioriterat att få upp en reservmast och extra sändare i området, så att boende kan ta del av information via i första hand radio P4. Så även denna gång. Krisledningen arbetade fram en lägesbild som låg till grund för de beslut som fattades om vilka åtgärder som skulle vidtas.

-Vi fick ett samtal tidigt på morgonen från insatsledaren med order om att så snabbt som möjligt samla ihop reservutrustning och bege oss till Vedyxa. Så då gjorde vi det, säger serviceingenjör Kent Johansson.

Teracom ansvarar för att alla medborgare kan ta del av samhällsviktig information – även vid kris. Vi har en god beredskap om en olycka eller ett sabotage mot våra anläggningar sker. Tidigt på morgonen efter samtalet packade Kent, Björn, och Tobias bilen med en reservmast så att Uppsalaborna snabbt skulle få tillgång till radioutsändningar igen.

- Vi måste tänka på att platsen där vi ställer upp masten är fri från vegetation. Signalerna ska kunna sändas och tas emot fritt, och dessutom måste man ha koll på alternativa tillstånd från andra markägare, säger Björn Kåremyr, radioexpert.

Under tiden reservmasten transporterades till Vedyxa hade krisledningen fått mer att göra i Stockholm. 8:15 inkom ett larm om att ett misstänkt föremål fanns på masten i Follingbo på Gotland. Det misstänkta föremålet visar sig vara en bomb. Krisledningen beslutar sig för att kontakta Försvarsmakten, som skickar en bombtekniker som desarmerar bomben.

Utanför Uppsala fortsätter åtgärderna med att få upp reservmasten. 40 minuter efter att reservmasten har anlänt till Vedyxa har Uppsalaborna återigen fått tillgång till radio P4. Kent, Björn och Tobias fick hjälp av serviceteknikerna Lars och Joakim att montera ihop reservmasten. Arbetet skedde koncentrerat och effektivt.

-Alla vet sin roll och alla vet vad som ska göras. Det är bra, säger Lars Törnqvist, som vanligtvis arbetar i Uppsalatrakten.

Björn mäter signalerna, och är nöjd med den nya relämottagaren som testas.

-Den har en hög effekt på 500 watt och en hög verkningsgrad. Det fungerar mycket bra. Det här kan vi vara nöjda med, säger han.

Malena Aspgren är Teracoms kris- och beredskapschef och hon är den som har varit involverad i Teracoms deltagande i Aurora. Efter all dramatik är hon nöjd med helheten.

-Vi kommer att utvärdera vad som gick bra och vad vi kan förbättra. Det är viktigt att vi får chansen att öva vår egen beredskap och att öva tillsammans med Försvarsmakten. Det är värdefulla insikter vi tar med oss, säger Malena Aspgren.