Kramfors och Teracom AB i samarbete kring uppmärksammad teknik för bredbandsutbyggnad.

Kramfors Mediateknik AB påbörjar ett större samarbete med Teracom kring ny teknik för luftburet bredband, Air2fibre, med målet att snabbare och mer effektivt kunna leverera bredband till ett större antal hushåll i Kramfors. Air2Fibre är en produkt från Teracom i samarbete med Kramforsbaserade företaget Bluecom.

Luftburet bredband och kombinationsnät – ger snabb och effektiv utbyggnad året runt

Mediateknik arbetar ständigt för att fler hushåll inom kommunen ska få bredband, men samtidigt som fibernätet byggs ut så håller kopparnätet på att läggas ner i flera delar av regionen. För att snabbare och med bibehållen kvalitet kunna erbjuda dessa hushåll ett bra bredband till en rimlig kostnad kommer en del av utbyggnaden ske genom konceptet Air2fibre.

– Ett stabilt fast bredband är ofta avgörande för att folk ska bo kvar på landsbygden, men även närmare tätorter finns det utmaningar. Kostnaden för en stor del av den kvarvarande utbyggnaden är hög men med Air2Fibre kan vi i vissa områden snabbare och mer kostnadseffektivt bygga ut nätet med bibehållen kvalitet och valfrihet, säger Anders Rodin, VD på Mediateknik. En annan fördel med denna teknik är att hushållen på samma sätt som med fiber från Stadsnätet också får möjlighet att själva välja bland de tjänsteleverantörer som finns i det öppna nätet.

Air2Fibre av Teracom – nominerad inom kategorin Årets Produktleverantör på årets Telekomgala - drar nytta av de senaste tekniksprången inom trådlös överföring. Tekniken bygger på en kombination av robusta trådlösa och trådbundna tekniker som redan idag levererar hastigheter till slutkunderna på 100 Mbit/s, vilket är den vanligaste tjänsten på marknaden. Teracoms radiolänkar kan nå upp till fem mil från masterna och den enda installationen som behövs i hushållen är en antenn på ca 30 cm i diameter, vilken kan installeras året om.

– Det hushållen uppskattar mest med Air2Fibre – förutom att man äntligen har tillgång till ett bra och stabilt bredband - är att installation kan ske snabbt, även vintertid och utan påverkan på trädgård och mark. Våra stadsnätskunder och kommuner ser Air2Fibre som ytterligare ett viktigt verktyg jämte annan teknik att kunna nå sina högt ställda bredbandsmål. Det är roligt att lokalt bygga i tätt samarbete med vår huvudpartner, Bluecom från Kramfors, säger Jan Backman, Sektionschef på Teracom Broadband Networks.

www.air2fibre.se
www.mediateknik.com