Teracom tecknar samarbetsavtal med 24 Solutions

Teracom och 24 Solutions har tecknat ett flerårigt avtal om inplacering i Teracoms datacenter i Kaknästornet och inleder ett samarbete för att kunna erbjuda tjänster till nya kundsegment.

Inplaceringen är en delleverans av en större totallösning som även innefattar transmissionstjänster. På sikt är planen att också flytta infrastruktur till Teracoms datacenter i Nacka.

- Vi är naturligtvis glada över vårt samarbete med 24 Solutions som ligger helt i linje med vår satsning på att kunna erbjuda robusta och säkra nät. Detta är även starten på ett ömsesidigt samarbete där vi på Teracom kan utöka vår produktportfölj genom att erbjuda 24 Solutions tjänster, säger Teracoms Försäljningschef Pär Fredén

24 Solutions erbjuder säker IT-drift till kunder som ställer höga krav på att deras infrastruktur är säkrad och att deras affärskritiska applikationer alltid är tillgängliga. Det i kombination med Teracoms långa erfarenhet av att leverera robusta nät med hög säkerhet och hög tillgänglighet till kunder där det ibland är livsavgörande att nätet fungerar, är vad marknaden efterfrågar. Med Teracoms räckvidd får 24 Solutions dessutom möjlighet till ökad geografisk spridning i Sverige. 

- Vi har haft för avsikt att hitta ett samarbete med en etablerad och pålitlig partner för att nå ut bredare med vårt tjänsteutbud och Teracoms historik och varumärke tillför en bra grund för vår fortsatta tillväxt och vi ser fram emot våra gemensamma affärsmöjligheter, avslutar Daniel Werner, VD på 24 Solutions.

24 Solutions

24 Solutions är specialister inom säkerhet, hög tillgänglighet och compliance. Deras lösningar levererar funktioner som lagrar, skyddar och hanterar data dygnet runt, året om med högsta säkerhet i datacenter eller i molnet. Bland deras kunder finns några av Sveriges största aktörer inom betalningsbranschen, e-Handel, FinTech, transport, logistik och läkemedelsindustrin. 24 Solutions innehar certifieringar enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, samt PCI DSS sedan 2010. Dessutom är de ett oberoende PCI QSA- och PA-QSA-företag – en unik kombination inom informationssäkerhet.

Teracom

Teracom erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i vår rikstäckande infrastruktur. Teracom AB är ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle. Företaget bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett.