Fortsatt problem för radio och tv i Borås med omnejd

Natten mellan den 15 och 16 maj skedde ett haveri på Teracoms högmast i Borås/Dalsjöfors. Masten knäcktes vid ungefär 100 meters höjd och 200 meter rasade ner.

All marksänd radio och tv, både fri-tv-kanaler och hela Boxers utbud, ligger nere. Det gäller tittare/lyssnare som tar sina sändningar från masterna Borås/Dalsjöfors, Borås/Sjöbo, Fritsla, Kinnaström, Skene Nycklarberget, Tranemo, Töllsjö och Ulricehamn. Från kl 16.00 idag har P4 Radio Göteborg täckning i området.

Vi har dock begränsad tillgång till anläggningen på grund av rasrisk.
Dock har mobila master för både tv och radio kommit till området och vi arbetar för att få upp sändningarna så snart som möjligt.