Delårsrapport Januari-september 2018

Effektiv kostnadshantering och nät med hög tillgänglighet

Under årets tredje kvartal har Teracom Group visat ett fortsatt starkt resultat. Hela verksamheten levererar i linje med förväntan. Detta beror främst på de effektiviseringar som genomförs, ett kontinuerligt arbete som leder till minskade kostnader för våra kunder. En viktig aspekt i detta är att tillgänglighet och krisberedskap ska fortsätta att hålla sin mycket höga nivå, där lägger vi fortsatt stora resurser.

I den svenska nyförsäljningen dominerar utveckling av Rakelnätet åt MSB. Nämnas kan också nya leveranser av transmissionslösningar åt Luftfartsverket. Med ett helt eget radiolänknät kan vi garantera rådighet för ägaren i alla delar av kedjan och dessutom hantera längre kraftavbrott, två centrala funktioner i nät med hög säkerhet och som aldrig får sluta fungera. En strategiskt viktig affär är också serviceavtalet som tecknats med polisen i Sverige avseende Fjällradion. Ett viktigt kommunikationsnät som måste fungera vid räddningsinsatser. Eftersom vår serviceorganisation finns tillgänglig även i fjällen är denna affär naturlig för Teracom.

Läs helar delårsrapporten Q3 här