Senaste frågor & svar om masthaveriet

Här hittar du frågor och svar om vad som har hänt angående masthaveriet i Borås.

Vad har hänt?

Vid 22.40-tiden söndagen den 15 maj rasade en högmast i Borås/Delsjöfors, också kallad Häglaredsmasten. Masten knäcktes ca 130 meter upp i luften vilket ledde till att tv- och radiosändningarna från masten gick ner. Polisen har inlett en förundersökning om misstänkt sabotage.

Vilka åtgärder vidtog Teracom efter händelsen?

Efter information från Polisen om misstänkt sabotage fattades beslut om förhöjd bevakning vid alla Teracoms 54 storstationer. En omedelbar prioritet var att få igång P4-sändningarna igen och därefter de övriga tv- och radiosändningarna. Uppdaterad och mer detaljerad information om sändningarna finns här.

Vad ska Teracom nu göra för att höja säkerheten?

Vi bygger ut kameraövervakningen vid våra storstationer, vi utökar larmen och förstärker kontrollsystemen. Av säkerhetsskäl kan vi inte lämna ut några detaljer.

Räcker de nya säkerhetsåtgärderna?

Det viktiga just nu är att vidta åtgärder för att detta inte ska kunna hända igen. Vi gör vårt yttersta för att förhindra en upprepning av händelsen i Borås.

Hur har säkerheten sett ut hittills?

Teracoms säkerhetsnivå fram till i söndags speglade riskbedömningen före det inträffade. Det faktum att vi för första gången blivit utsatta för ett omfattande sabotage, gör att vi nu vidtar åtgärder för att förhindra att något liknande ska kunna hända igen.

Vi har redan idag varierande grader av larm, övervakning och tillträdesskydd. Det ser olika ut vid våra stationer och säkerhetsskyddet är dimensionerat utifrån platsens funktion.

Kunde de boende i Borås med omnejd nås av samhällsviktig information via P4 efter sabotaget?

Trots ett så omfattande sabotage där TV- och radiosändningarna slogs ut lokalt hade vi ett överlappande system som gjorde att 88 procent av de boende i Sjuhäradsområdet kunde lyssna på andra P4-sändningar och därmed nås av samhällsviktig information. På måndag eftermiddag hade vi en fungerande extrasändare på plats som kunde ta upp sändningen av P4 Sjuhärad.

Hur ser ni på det inträffade?

Vi ser mycket allvarligt på det inträffade. Det är första gången Teracom drabbas på detta sätt och vi arbetar med två prioriterade åtgärder. För det första att få alla radio och tv-sändningar att fungera som vanligt och det andra är att vidta åtgärder för att detta inte ska kunna hända igen.

Vad händer nu?

Alla tv- och radiosändningar fungerar igen, men med bristande täckning. Därför har vi just nu fullt fokus på att successivt öka täckningen. Samtidigt bistår vi Polisen i deras förundersökning.

Vad är er kommentar till att unga klättar i era master?

Det är oerhört allvarligt eftersom de utsätter både andra och sig själva för risker. Det är mycket olyckligt att de lyckats ta sig in på området trots de säkerhetsåtgärder som finns. För oss är det en prioriterad fråga att öka vår information om riskerna med att klättra i masterna samt göra det svårare att ta sig förbi staket och övriga säkerhetsanordningar.

I media har det figurerat uppgifter om incidenter även i Skutskär och i Tranemo?

Teracoms anläggning i Tranemo består av en mast och ett antal lokaler, varav flera hyrs ut till andra företag. Incidenten som media berättar om gäller en lokal som hyrs av Räddningstjänsten som upptäckte en kapad kabel. Med anledning av händelsen i Borås valde de i måndags att polisanmäla, men det finns inget som indikerar inbrott eller rör Teracoms utrustning.

Masten i Skutskär tillhör inte Teracom, utan Telia. Polisen har nu meddelat att det misstänkta föremål som hittades var ofarligt.

Fakta om högmasten i Borås/Delsjöfors

Hur används masten i dag?
Den används till radio, tv, telekom- och mobila tjänster.

Hur hög är masten?
330 meter. Inklusive antenn är den 331 meter

Hur höga är era andra master?
De är max 335 meter höga, 54 master är över 200 meter (högmaster) och 600 stycken är under 200 meter.

Är Häglaredsmasten ett civilt skyddsobjekt?
Ja, alla våra 54 storstationer är civila skyddsobjekt. Just därför tar vi säkerhetsfrågorna på stort allvar.

Har någon mast gått av förut?
Senast det hände var i Sollefteå i mitten av 80-talet då en mast bröts pga ett tekniskt fel.