Teracom Blir kommunikationsoperatör i Överkalix

Från och med april 2016 blir Teracom AB kommunikationsoperatör (KO) i Överkalix

Överkalix kommun i hjärtat av Norrbotten har ca 3 500 invånare, där ungefär 2 000 bor i centralorten Bränna. Fibernätet i Överkalix håller på att byggas ut för fullt och det planeras för framtida projekt tack vare landsbygdsprogrammet.

- Nu har vi tecknat det sjätte avtalet i Norrbotten och jag konstaterar att vi har etablerat oss som en leverantör många vill samarbeta med i regionen. Viktiga faktorer denna gång var att vi kan erbjuda mycket hög robusthet i vår leverans i kombination med snabbhet i att möta kundens projektplan, säger Mattias Öhman affärsområdeschef Telekom på Teracom AB.

När avtalet är fullt ut implementerat omfattar det ungefär 50 procent av hushållen i kommunen. I och med detta är Teracom nu kommunikationsoperatör i sex av fjorton kommuner i Norrbotten.

- Vi ser fram emot att välkomna Teracom AB till Överkalix, i den här processen var det tydligt att de var det bästa alternativet, säger Lars Nilsson, tillförordnad kommunchef i Överkalix kommun.

Teracom AB erbjuder drift- och kommunikationsoperatörstjänster till stadsnät och fastighetsägare samt radio- och Wifi-baserade lösningar där fiber inte är lönsamt. Vi hjälper dig att leverera bredband till alla med stabila tjänster för både nytta och nöje.

Överkalix är Teracoms åttonde KO-kontrakt sedan starten våren 2015.