Nytt torn ersätter det gamla på Olympiafältet

24-01-2018 09:28:20

Under sommaren startade bygget av Teracoms nya torn på Olympiafältet i Helsingborg. Ett nytt tv- och radiotorn började byggas för att byta ut det gamla som står alldeles i närheten.

En del av våra master från 60- och 70-talen börjar nå slutet av sin livslängd och sedan ett antal år byter vi successivt ut dem. Nu har turen kommit till Olympiamasten. Själva tornkonstruktionen ska stå klar i vår och installationer av antenner beräknas vara klara och driftsatta under 2018.

Efter grundarbetet med fundamentet började själva tornet att resas i höstas och har nu i januari nått 88 meter. Och det fortsätter uppåt…

En annorlunda omgivning

Tornet på Olympiafältet står i en lite annan omgivning än Teracoms master och torn vanligtvis befinner sig i. Med både fotbollsplan och förskolor i närheten ställer det andra krav på bygget vilket till exempel innebär vissa avbrott, framförallt under sommaren.

När driften är igång kommer mottagningen av FM-radio i området att förbättras genom höjd effekt och ett anpassat antennstrålningsdiagram. Tv-utsändningarna optimeras också för att ge mer effekt i vissa områden som idag har problem. Detta skall ge bättre tv-mottagning för några och bibehålla kvalitén där det redan är bra mottagningsmöjligheter.

Bättre arbetsmiljö

Det nya tornet kommer även vara bättre ur arbetsmiljöhänsyn, mer lättarbetat, fler klätterstegar samt en ny typ av plattformar för smidigt arbete med antenner. Det hamnar också något längre ifrån den intilliggande fotbollsplanen medförande mindre störningar och snabbare och smidigare felavhjälpning.

Det gamla tornet kommer sedan att rivas, senast våren 2019, och stålkonstruktionen kommer att återvinnas.