Ny styrelseordförande i Teracom Group AB

Vid ordinarie bolagsstämma den 23 april valdes Eva Gidlöf till ny styrelseordförande för Teracom Group AB. Samtidigt valdes Försvarsmaktens CIO, generalmajor Fredrik Robertsson, in i styrelsen.

Eva Gidlöf har lång och omfattande erfarenhet av styrelsearbete. Hon är ordförande i det statliga bolaget Metria AB och är ledamot i SBAB Bank AB och andra bolag. Dessförinnan arbetade hon i IT- och Telekomsektorn, där hon bland annat har varit vice koncernchef på Tieto Corporation och VD för Cap Gemini i Sverige.

- Jag är övertygad om att jag med min bakgrund och mina erfarenheter kommer kunna bidra i det fortsatta arbetet med Teracom Groups strategi inom säkra nät och utveckla bolagets samhällsuppdrag, säger Eva Gidlöf.

Fredrik Robertsson är CIO i Försvarsmakten och kommer bidra med sin stora kompetens inom informationssäkerhet, säkra nät och förståelse för samhällsviktiga myndigheters utmaningar och behov.

Teracom Group ABs styrelse efter bolagsstämman:

  • Eva Gidlöf, ordförande invald 2018
  • Kristina Ekengren, invald 2015
  • Annika Viklund, invald 2017
  • Johan Hedensiöö, invald 2017
  • Ola Salmén, invald 2017
  • Fredrik Robertsson, invald 2018
  • Jan Ossfeldt, arbetstagarrepresentant sedan 2013, suppleant
  • Lovisa Höglund, arbetstagarrepresentant sedan 2014, ordinarie
  • Per Alksten, arbetstagarrepresentant sedan 2018, suppleant
  • Anders Segerros, arbetstagarrepresentant sedan 2017, ordinarie

Ägarens motivering till styrelsens sammansättning är:
Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.