Nytt ersätter det gamla på Olympiafältet

Under sommaren startade bygget av ett nytt tv- och radiotorn för att byta ut det gamla som står alldeles i närheten. Se här hur det gick till när spiran lyftes på den 123 meter höga masten.

En del av våra master från 60- och 70-talen börjar nå slutet av sin livslängd och sedan ett antal år byter vi successivt ut dem.

Se här en film när spiran lyftes på.

En annorlunda omgivning

Tornet på Olympiafältet står i en lite annan omgivning än Teracoms master och torn vanligtvis befinner sig i. Med både fotbollsplan och förskolor i närheten ställer det andra krav på bygget vilket till exempel innebar vissa avbrott, framförallt under sommaren.

Tornet beräknas stå klart under våren 2018. Under 2018 beräknas även driften komma igång vilket kommer att innebära att mottagningen av FM-radio i området  förbättras genom höjd effekt och ett anpassat antennstrålningsdiagram. TV-utsändningarna optimeras också för att ge mer effekt i vissa områden som idag har problem. Detta skall ge bättre TV-mottagning för några och bibehålla kvalitén där det redan är bra mottagningsmöjligheter.

Bättre arbetsmiljö

Det nya tornet kommer även vara bättre ur arbetsmiljöhänsyn, mer lättarbetat, fler klätterstegar samt en ny typ av plattformar för smidigt arbete med antenner. Det hamnar också något längre ifrån den intilliggande fotbollsplanen medförande mindre störningar och snabbare och smidigare felavhjälpning.

Det gamla tornet kommer sedan att rivas, senast våren 2019, och stålkonstruktionen återvinnas.