Kaknästornet stängt för allmänheten

En av två hissar i Kaknästornet behöver repareras, under den period som reparationen utförs är Kaknästornet stängt för allmänheten.

Vid en rutinkontroll av hissarna i Kaknästornet upptäcktes slitage på ena hissens bärlinor. Under tiden detta åtgärdas är endast en hiss i drift, vilket påverkar utrymningsmöjligheterna.

I samråd med Stockholms Brandförsvar har vi därför fattat beslut om att stänga Kaknästornet för allmänheten från och med idag, den 20 juni, tills vidare. Detta gäller endast de publika delarna av lokalerna. Teracoms verksamhet i Kaknästornet pågår som vanligt och ingen påverkan sker på utsändning av radio och tv.

Kontaktpersoner

Marcus Hartmann, kommunikationschef Teracom AB 0703-101763

Björn Westerdahl, presskontakt Storstockholms Brandförsvar 0707-64 87 84