Teracom AB certifierat enligt ISO 27001

Den 3 augusti erhöll Teracom AB:s ledningssystem för informationssäkerhet certifiering enligt ISO/IEC 27001:2013.

Informationssäkerhet har en växande betydelse i ett allt mer digitaliserat samhället. Som leverantör till totalförsvarsviktiga uppdragsgivare är Teracom Samhällsnäts arbete med säkerhet mycket högt prioriterat.

- Det här är självklart glädjande. Certifieringen är en bekräftelse på att vi arbetar strukturerat och målmedvetet med säkerheten, säger Åsa Sundberg, vd och koncernchef.

Granskningen har genomförts av det ackrediterade företaget Intertek.

 - Det vilar ett stort förtroende på oss som bolag. Vi har ansvar för våra uppdragsgivares mest kritiska kommunikation. Genom att certifiera vårt ledningssystem förbinder vi oss på ett tydligt sätt att fortsätta förvalta och utveckla vårt arbetssätt med högt ställda krav på säkerhet. Det är en viktig signal från oss, fortsätter Åsa Sundberg.

För att en verksamhet ska erhålla ett ISO 27001-certifikat krävs bland annat att ledningssystemet är en naturlig del av organisationens dagliga verksamhet, att systemet underhålls löpande samt att verksamheten blir granskad mot kraven i ISO 27001 av ett ackrediterat certifieringsorgan*.

*Källa: Svenska Institutet för Standarder, SIS.