Kaknästornet lyser blått för Internationella barndagen

Vi på Teracom Samhällsnät vill uppmärksamma Internationella barndagen genom att belysa Kaknästornet blått.

Den internationella barndagen firas varje år den 20:e november och i år är temat barns rätt till delaktighet och inflytande. Unga människor är djupt påverkade av, och engagerade i många av vår tids stora globala utmaningar. De har, enligt barnkonventionen, rätt att uttrycka sin mening och bli lyssnade på i frågor som påverkar dem. UNICEF arbetar för att i ännu högre grad inkludera barn i sammanhang där de får möjlighet att bidra till lösningar.

FN:s konvention antogs 1989 om barnets rättigheter.
Lär mer om Barnkonventionens dag