Vem är Hesa Fredrik?

Sju sekunders kraftigt tutande, 14 sekunders tystnad. Varje gång hoppar man till lite grann innan man hunnit kolla klockan och almanackan.

Just det, klockan är 1500 och det är första helgfria måndagen i sista månaden i kvartalet.

Viktigt meddelande till allmänheten (VMA) spelar en viktig roll för totalförsvaret

Signalen kallas ”Hesa Fredrik” i folkmun, men det formella namnet är ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), och den ljöd för första gången 1931. Jag som är 40 år bör ha hört Hesa Fredrik mellan 150 och 200 gånger under min livstid. Den ska varna om allvarliga händelser eller störningar i viktiga samhällsfunktioner, och uppmanar oss medborgare att försöka ta reda på vad som hänt så snabbt som möjligt.

VMA spelar en viktig roll för totalförsvaret, inklusive civilförsvaret, och detta både i tider av krig och fred. Vare sig det handlar om elavbrott, olyckshändelser, utsläpp av radioaktiva ämnen, störningar av allmän ordning eller lokala väderfenomen, så ska VMA varna oss för omedelbara risker för liv, hälsa, egendom eller miljö. Den fungerar också som en informationskanal för att förebygga eller begränsa vidare skador, och för att berätta vad vi ska göra.

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt

  • Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.
  • Varning via radio och tv.
  • Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.
  • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.
  • Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Folk tar "Hesa Fredrik" lite mer på allvar

I händelse av krig kan systemet användas för beredskapslarm och flyglarm, men de signalerna har inte samma sju-och-fjorton-sekunders-sekvenser. Och nu när debatten om trygghet och omvärldshot är som den är, så får jag en känsla av att folk faktiskt tar ”Hesa Fredrik” lite mer på allvar. Från att ha ryckt på axlarna i många år, så vet jag många som faktiskt gjort det till en vana att följa uppmaningen, lite grann som en prepper-träning i vardagen. När Hesa Fredrik ljuder så ska vi gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation, och lyssna på SR P4 (beredskapskanalen), där vi får vidare instruktioner. Krisinformation finns även på webben, via twitter osv, men jag vill slå ett slag för att vänja sig vid att i det här läget alltid välja SR P4, som är både driftsäkert och pålitligt.

Samhället måste hjälpas åt så att VMA når alla

I det fall att en kris inträffar gäller dock alltid det viktigaste: medmänsklighet och mellanmänsklig kommunikation. Trots att VMA numera även skickas ut som sms till personer som befinner sig i området där krisen inträffat, kan vi inte förlita oss på att VMA når alla. Framför allt äldre, funktionshindrade och barn kanske inte hör eller förstår vad som pågår, och då måste samhället hjälpas åt. Så glöm nu inte att hålla dig uppdaterad på alla de olika sätt som VMA når ut på: radio, webben, tv, appar som krisinformation.se och SR Play, sociala medier och sms. VMA är både en trygghet och ett sätt för oss alla att vara beredda och mobilisera när det väl gäller. Alltså back to basics.

När testas Hesa Fredrik?

Hesa Fredrik testas första helgfria måndagen i sista månaden varje kvartal, det vill säga mars, juni, september och december, klockan 15.00

Marcus Hartmann, kommunikationschef  

 

Källa: SOS Alarm och Hesafredrik.nu