Einar Mattsson väljer Teracom för öppet fibernät till sina hyresgäster

Teracom blir kommunikationsoperatör för Stockholms största privata bostadsbolag, Einar Mattsson.

Einar Mattsson och Teracom startar samarbete kring ett nytt, öppet fiberbaserat nät där Teracom blir ny kommunikationsoperatör. Einar Mattsson är Stockholms största privata bostadsfastighetsägare med 5 000 lägenheter samt förvaltar även 10 000 bostäder åt andra fastighetsägare. Därutöver ska Einar Mattsson uppföra 4 000 bostäder inom den kommande tioårsperioden i egen regi.

- Vår oberoende roll och vårt stora nätkunnande efterfrågas på både den privata och den allmännyttiga marknaden. Vi är mycket stolta över att Einar Mattsson blir en ny kund för vår kommunikationsoperatörsverksamhet, säger Mattias Öhman, affärsområdeschef Telekom på Teracom AB.

Uppdraget för Teracom som kommunikationsoperatör påbörjas 2017 och omfattar samtliga Einar Mattssons befintliga och tillkommande fastigheter samt ett långsiktigt samarbete kring det stora externt förvaltade fastighetsbeståndet. Genom samarbetet kan Einar Mattsson för första gången erbjuda sina kunder ett helt öppet bredbandsnät för hushåll och företag, väl förberett för framtidens fastighets- och välfärdstjänster.

- Vi välkomnar Teracom som kommunikationsoperatör i vårt nya öppna nät där hyresgäster själva kommer kunna välja vem de vill ha som leverantör av surf, telefoni och tv-tjänster i sina lägenheter. Det innebär att vi också kan erbjuda våra externa förvaltningskunder denna tjänst. I vår inköpsprocess var Teracom det enda neutrala alternativet, säger Mikael Anjou, vice koncernchef på Einar Mattsson AB.

Om Teracom AB

Teracoms vision är att vara ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle och erbjuder tjänster inom radio, tv, förbindelselösningar, samt inplaceringar och service i den rikstäckande infrastrukturen.  Vi bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett.

Teracom Broadband Networks erbjuder drift- och kommunikationsoperatörstjänster till stadsnät och fastighetsägare samt radio-länk och WiFi-baserade lösningar där fiber inte är lönsamt. Vi hjälper dig att leverera stabilt och säkert bredband och andra tjänster i öppna nät för både nytta och nöje. Einar Mattsson är Teracoms nionde kontrakt som kommunikationsoperatör sedan hösten 2015.

Om Einar Mattsson AB

Einar Mattsson AB är moderbolag i en familjeägd bolagsgrupp som varit verksam på Storstockholms bygg- och fastighetsmarknad sedan 1935. Inom den kommande 10-årsperioden kommer Einar Mattsson-gruppen att uppföra 4 000 nyproducerade bostäder i egen regi. Einar Mattsson är idag Stockholms största privata ägare av hyresbostadsfastigheter och bland de mest aktiva projektutvecklarna av nya bostäder i regionen. Koncernen har en förvaltnings- och byggentreprenadrörelse med en bred kundkrets av etablerade fastighetsägare och byggherrar och förvaltar idag totalt cirka 15 000 bostäder. Bolagsgruppen omfattar även en verksamhet som arbetar med investeringar utanför kärninnehaven.