Kaknästornet släcks under Earth Hour

23-03-2018 16:10:32

På lördag den 24 mars deltar Teracom i Världsnaturfondens (WWF) Earth Hour och släcker ned Kaknästornet. Var med du också och sätt ljus på klimatfrågan!

Teracom har sedan 2011 arbetat systematiskt med att minska verksamhetens klimatpåverkan.

Ambitionen har varit att följa regeringens nationella klimatmål om en 40-procentig sänkning av klimatpåverkan mellan 1990 och 2020. I vår hållbara affärsstrategi (se sidan 13) anges bland annat att vi ska bidra genom att utveckla nytänkande och klimatanpassade produkter och tjänster.

Från och med 2018 antas ett nytt mål om energiintensitet och fokus på innovationer ökar.

Från och med 2018 kommer Teracom att följa upp klimatpåverkan på ett sätt som tillåter verksamheten att växa samtidigt som vi övergår till förnybar energi, är energieffektiva och driver nytänkande och utveckling.

-Våra serviceuppdrag genomförs både i het sommarsol och i snöstorm med minus 30 grader i svårtillgänglig fjällmiljö. Tillförlitlighet, snabbhet och robusthet styr vårt uppdrag, men vi ska också vara resurseffektiva exempelvis genom att samplanera uppdragen och inte köra onödigt många mil. På så sätt blir vi också klimatsmarta, säger Niklas Lidberg, ansvarig för Teracoms fältserviceverksamhet.

- Att hela tiden aktivt minska vår klimatpåverkan är en prioriterad fråga i Teracoms arbete att vara ett ansvarsfullt företag och att bidra till en hållbar utveckling, säger Marcus Hartmann, kommunikationschef.

Kaknäs släcks 20.30 på lördag

Den energisnåla fasadbelysningen på Kaknästornet kommer att släckas klockan 20.30 den 24 mars. Däremot kommer vi inte att släcka ned någon av den belysning som är nödvändig för att garantera säkerheten och samhällsviktig verksamhet.

Läs mer om Earth hour på wwf:s hemsida