Delårsrapport - Q2 2017

Ett steg närmare ett nytt samhällsnät

Vi ser tillbaka på andra kvartalet med positiva besked om de fortsatta planerna för ett nytt samhällsnät, men med något sämre ekonomiskt utfall än vad vi hade hoppats på.
Tiden vi lever i ger oss dagligen bevis på varför ett nytt, effektivt och stabilt samhällsnät behövs. I Gunnar Holmgrens utredning som lämnades till regeringen tidigare i våras, pekades Teracom ut som lämplig aktör för att etablera, driva och förvalta ett sådant kommunikationsnät.

Läs hela koncernchefens kommentarer