Därför satsar Teracom på teknikutvecklingsprogram

29-05-2019 10:21:02

Nu satsar Teracom på ett teknikutvecklingsprogram för sina medarbetare. Det är ett av flera steg för att öka kunskapen kring framtidens teknologi. Att löpande höja kompetensen är också av värde för att attrahera, utveckla och behålla medarbetare.

Vi lever i ett föränderligt samhälle där teknikutvecklingen går snabbt. Det gör också att konsumtionsmönstret förändras hos mottagarna. För företag gäller det att hålla sig och sina medarbetare uppdaterade om den senaste kunskapen. Teracom, som arbetar med teknologi och säkerhet inom radio och tv, satsar därför på att säkerställa kompetens inför framtiden, bland annat genom ett nystartat teknikutvecklingsprogram.

– Vi måste lära oss mer om nästa generations nät för att inte bara hänga med, utan också ligga i täten. Därför ligger ett stort strategiskt värde i att löpande höja kompetensen inom Teracom – särskilt inom vår kärnverksamhet, kring framtida teknologier för radio- och TV-utsändningar. Det gör vi både för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att utveckla och behålla medarbetare, säger Roland Svensson, CTIO, Chief technology innovation officer, på Teracom.

Fokus på teknologi

Vid årsskiftet startade utbildningsprogrammet där fokus ligger på just ny teknologi. Under ett år får deltagarna både föreläsningar med interna och externa experter. De får även driva praktiska utvecklingsarbeten inom nya teknikområden. Nu är deltagarna mitt uppe i ett projekt där de ska bygga ett mobilnät i miniatyr för testutsändningar av radio och tv via LTE-teknologi, där LTE står för long term evolution och är det formella namnet på 4G.

– Det är viktigt att det är en blandning mellan teori och praktik för att det inte bara ska vara skolbänkskunskap. Deltagarna ska lära sig ett praktiskt hantverk som kommer hela företaget till nytta. På så sätt blir det win-win direkt, säger Roland Svensson.

En viktig del är också att kunskapen inte ska begränsas till deltagarna i programmet, utan att den ska komma flera till del. Föredrag och seminarier inom teknikutvecklingsprogrammet kommer att rikta sig till en bredare skara inom bolaget. Programdeltagarna har också en viktig uppgift i att löpande dela sina erfarenheter med kollegorna.

Programmet har ett tydligt mål

Fyra medarbetare går programmet – samtliga från Teracoms nät- och IT-organisationer. En av dem är Sara Lundkvist, teknikspecialist inom broadcast.

– Jag kände direkt att det här är något jag vill vara med på. Det är jättekul att få chans att lära sig något nytt i kombination med att använda sina tidigare erfarenheter och kunskap, säger hon.

Deltagarna blev nominerade inom sina avdelningar, med de gemensamma nämnarna att de har teknisk kompetens, är framåtlutade, lösningsintresserade och nyfikna på utveckling. De är inte rädda för att kavla upp ärmarna och kan jobba enskilt och i grupp.

Under början av året har fokus legat på att få insikt i hur LTE-tekniken fungerar liksom uppstart av LTE-broadcast-projektet. Nästa steg blir att jobba praktiskt i den testverksamhet som ska ske i Kaknästornet, parallellt med deras vanliga arbetsuppgifter.

– Att programmet har ett klart och tydligt mål kring vad vi ska lära oss och vad vi ska uppnå gör att det känns som ett bra sätt för vidareutveckling. Det ligger helt rätt i tiden att börja titta bortom horisonten på dagens lösningar, säger Sara Lundkvist.

Teracom kommer att följa upp allt som sker i programmet och utvärdera effekten, men förhoppningen är att detta blir ett årligt återkommande program för fler medarbetare.

– Det här är en investering i bolagets framtid. Att investera i medarbetarnas utveckling bidrar direkt till verksamheten. Jag hoppas att våra medarbetare känner att de utvecklas själva och är taggade att fortsätta sin karriär hos oss, så att vi behåller våra duktiga medarbetare och kompetensen och kanske även kan attrahera nya teknikintresserade människor till en attraktiv arbetsgivare, säger Roland Svensson.