Status radio- och tv-sändningar i Borås med omnejd

Status nu för radio- och tv-sändningar i Borås med omnejd efter masthaveriet. Vilka sändningar fungerar? Vad funkar för vem och vad funkar inte för vem?

En ny 90-metersmast är i drift och uppnår därmed fullgod hushållstäckning för fri-tv-kanalerna SVT, TV4 och TV6. Den nya masten når cirka 90 procent av Boxers kunder. Dock kan vissa tittare behöva rikta om sin tv-antenn för att få mottagning.

Gällande frekvenser för FM radio och TV

Radio

All radio fungerar återigen. Beroende på var du bor kan signalerna vara svagare och därmed kan lyssnare behöva rikta om din radioantenns riktning eller flytta radion närmare ett fönster.
Nya siter har driftsats för SR P4 och nedanstående frekvenser gäller:

  • Ulricehamn: frekvens 96.1 MHz
  • Vårgårda: frekvens 92.2 MHz

TV
Alla stationer som har ett sändarnät är driftsatta.
Sändarstationen Sätila är ombyggd till 7 sändarnät.
Frekvenser för Sätila är:

  • Nät 1: K39
  • Nät 2: K35
  • Nät 3: K48
  • Nät 4: K58
  • Nät 5: K51
  • Nät 6: K49
  • Nät 7: K52

Vad gäller tv-sändningar är alla sändningar uppe igen, men med ett begränsat täckningsområde för sändarstationen Borås Dalsjöfors. Vi arbetar så fort vi kan för att alla hushåll ska få tillbaka sändningarna igen.

För er som tar in tv-signalerna via sändarstationerna Borås Dalsjöfors
Alla nät är uppe och sänder via en mobil mast.

Fritsla, Kinnaström, Skene Nycklarberget, Tranemo och Töllsjö
Ovanstående sändarstationer har sändningar som går ut med samma täckning som tidigare.

För er som tar in tv-signalerna via sändarstationen Borås Sjöbo
Alla sändningar går ut med samma täckning som tidigare.

För er som tar in tv-signalerna via sändarstationen i Ulricehamn
Alla sändningar går ut med samma täckning som tidigare.

Hur många hushåll är påverkade?
I området finns drygt 84 500 hushåll. Det är de som tar emot tv-sändningar eller tar in sina radiosändningar från Borås/Dalsjöfors som är påverkade, men med tanke på mastens position bör de allra flesta kunna få in andra sändningar.

Bilden är tagen av Erik Jullander, Borås Tidning.