Sveriges viktigaste uppdrag - det här gör Teracom Samhällsnät

Att kunna kommunicera med varandra, titta på rörlig bild och lyssna på radio när vi vill ser vi som självklart. Men visste du att det är Teracom Samhällsnät som gör det möjligt?

Teracom är ett statligt ägt aktiebolag som grundades 1992 med syftet att vara en oberoende och stabil nätoperatör. 2013 renodlade de verksamheten för att bygga och förvalta samhällsviktiga nät där hög säkerhet, yttäckning och rådighet krävs. När Teracom sex år senare förvärvade den mobila plattformen, som i dag är en viktig del i samhällsnätet, förstärkte de den positionen och ett år senare var det dags att byta namn från Teracom till Teracom Samhällsnät. Namnbytet skedde i samband med att riksdagen gav Teracom ett större ansvar för att aktivt utveckla, erbjuda och driva kommunikationslösningar för samhällsviktiga aktörer.

På Teracom Samhällsnät ligger fokus på hög tillgänglighet och att utsändningar ska göras på ett tryggt sätt. Det handlar om att skapa redundans, det vill säga att allt företaget gör ska vara av yttersta säkerhet. Tänk dig säkerhetsbälte, krockkudde – och flytväst. Kvalitet och robusthet är ledord, alla medborgare ska kunna lita på Teracom Samhällsnät. De erbjuder också myndigheter och företag lösningar kring allt från enstaka förbindelser till hela nät, liksom flera olika transmissionsalternativ. Att allt kretsar kring säker kommunikation står klart, men här ingår flera verksamhetsområden.

Fyra av Teracom Samhällsnäts viktigaste uppdrag

1. Teracom Samhällsnät driver det svenska marknätet
Teracom Samhällsnät driver det svenska marknätet för radio och tv som täcker cirka 99,8 procent av Sveriges hushåll. Marknätet består av ett nät av höga radio- och tv-master som står på marken. Genom marknätet finns tillgång till åtta fria tv-kanaler, däribland SVT och TV4, men även betalkanaler. På så sätt bidrar Teracom Samhällsnät till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett var i Sverige man bor. Alla tv-sändningar via marknätet är digitala.

2. Ger stor täckning genom master
I Sverige finns fler än 50 högmaster för utsändning av radio och tv och för dem ansvarar Teracom Samhällsnät. Men de har också 900 egna anläggningar varav 700 med master. Alla är strategiskt placerade och många master är flera hundra meter höga. Det är just höjd och placering som ger förutsättningar för att kunna nå ut till ett så stort område som möjligt. Tillsammans utgör de en del av en rikstäckande infrastruktur när det kommer till information. Dessa används inte bara för radio och tv, utan även många företag hyr plats i masterna, till exempel mobiloperatörer. På så sätt kan de nå ut med sina tjänster och erbjuda hög täckning eftersom Teracom Samhällsnät borgar för driftsäkerhet och hög kvalitet.

3. Teracom Samhällsnät erbjuder säkra nät
I dagens informationssamhälle måste näten vara effektiva och fungera som de ska. Inom detta område arbetar Teracom Samhällsnät med att erbjuda säkra nät. Här ingår flera lösningar, varav ett exempel är produkten Säker förbindelse, E2E. Den innebär en framföringsväg för datatrafik som enbart går via radiolänk, från punkt a till b, vilket medför full fysisk redundans med geografiskt separerade framföringsvägar mot övriga operatörers nät.

4. Ser till att Rakel och VMA, viktigt meddelande till allmänheten, fungerar
Rakel är ett rikstäckande kommunikationsnät och samordningsverktyg för radiokommunikation för bland andra polis och räddningstjänst i Sverige. Rakel kallas också landets viktigaste kommunikationskanal. Därmed ställer det extra höga krav på säkerhet och tillgänglighet. Bland Teracom Samhällsnäts viktigaste uppdrag är att se till att Rakel fungerar och att VMA, viktigt meddelande till allmänheten, alltid kan sändas ut. I det arbetet ingår drift, underhåll och att tillhandahålla kundstöd. För att sända ut VMA har Sveriges Radio P4 en särskild roll som beredskapskanal och ska alltid fungera. Även det ansvaret ligger på Teracom Samhällsnät.