En serviceorganisation av högsta klass

Teracom Samhällsnät har en egen serviceorganisation som underhåller och reparerar våra nät. Med mångårig vana från marknäten för radio och tv är organisationen väl rustad inför framtida utmaningar.

Som en del av samhällsnätet äger och driver Teracom Samhällsnät svenska marknäten för radio och tv. För att utrustningar och anläggningar ska fungera perfekt krävs dels ett regelbundet underhåll, dels att man snabbt åtgärdar fel och brister. Då utsändningen går via höga tv- och radiomaster innebär det en speciell arbetsmiljö för Teracom Samhällsnäts serviceorganisation.

– Det kan vara att en komponent har gått sönder, till exempel en felande förstärkare som gör att sändarens uteffekt sjunker under en viss nivå. Detta leder normalt till att reservsystem kopplas in automatiskt. Sedan finns det också andra så kallade intermittenta fel, alltså återkommande mindre störningar, som kanske inte leder till att reservutrustningen kopplas in, säger Per-Arne Johansson, en av Teracom Samhällsnäts serviceingenjörer i Göteborgsområdet.

Hur får ni reda på den typen av störningar?
– Vi mäter hela tiden kvaliteten på våra sändare, både för FM och för tv. Det är en massa olika parametrar som mäts kontinuerligt. Om den övervakningen upptäcker ett fel i utsändningen kan det föranleda att NOC, Teracom Samhällsnäts övervakningscenter i Stockholm, till exempel stänger av den ordinarie sändaren manuellt och växlar in reserven. Därefter får vi serviceingenjörer åka ut till anläggningen och på plats påbörja felsökning.

Hur är det med strålningsrisken om ni måste utföra underhållsarbete uppe i tv-masterna?
– Är du nära en sändarantenn – vilket du är om du klättrar i masten – så kan det vara farligt. Det finns gränsvärden som inte får överskridas men vi mäter strålningsnivåerna i våra master och vet vilka ställen du inte får vistas på när vi kör med full effekt. Om vi ändå måste utföra underhållsarbeten där eller bygga om kan vi lösa det genom att antingen stänga av sändaren, reducera uteffekten eller använda reservantenner.