Därför satsar alltfler på samhällsnät

Just nu lanseras en ny typ av säkra nät för blåljusmyndigheter världen över – samhällsnäten. De tillåter både en mer effektiv samordning och nya möjligheter, som livesändning i realtid.

I flera fall har det varit nationella katastrofer som har lett till insikten att det behövs ett så kallat samhällsnät. Så blev det i USA efter terrorattacken mot World Trade Center 2001. Den blev en påminnelse om hur viktigt det är för blåljusorganisationer att kunna samarbeta effektivt vid stora katastrofer. På den tiden var kommunikationssystemet i USA inte särskilt effektivt på nationell nivå: polis, brandkår och räddningstjänst använde sig av nästan 10 000 olika system.

Samma lärdom drog Sydkorea 2014, när färjan MV Sewol kapsejsade och krävde 304 människors liv. Efteråt stod det klart att räddningsinsatserna hade lidit av att olika myndigheter inte hade kunnat kommunicera effektivt. Även Sverige har haft sina katastrofer. Terrordådet på Drottninggatan i Stockholm 2017 och de stora skogsbränderna som drabbade flera delar av landet sommaren 2018 blev en påminnelse om hur viktigt det är för olika myndigheter att samordna sin kommunikation.

Samhällsnät lösningen
I länder som USA, Sydkorea och Storbritannien har lösningen varit att införa ett samhällsnät. Enkelt sammanfattat handlar det om att samhällsviktiga organisationer ska kunna kommunicera i samma nät på säkra frekvenser och att det nätet ska ha en högre kapacitet än tidigare som medger fler tekniska möjligheter. De nya samhällsnäten nyttjar LTE, Long-Term Evolution, en nyare standard som många av oss använder redan i dag utan att kanske vara medvetna om det. LTE-standard används nämligen av våra mobilnät. Nästa generations mobila telekommunikationsstandard 5G lämpar sig särskilt väl för viktiga samhällstjänster och har designats för ökad säkerhet och robusthet. Med ökade möjligheter till anpassning av nätets kapacitetsutnyttjande kan Teracom Samhällsnät med ett 5G-nät säkerställa att samhällsviktigas verksamheter alltid har tillräcklig kapacitet.

LTE ger snabbare dataöverföring
Fördelen med LTE är att standarden ger snabbare dataöverföring, vilket innebär att blåljusmyndigheter skulle kunna överföra data med bredbandshastighet. Det kan de inte göra i sitt nuvarande nät. Mer konkret skulle en komplettering med LTE exempelvis kunna innebära att räddningstjänsten skulle kunna använda sig av drönare för att filma en brand, och att drönaren samtidigt skulle kunna livesända till polisen och andra aktörer i samma nät. Flera länder har sett fördelarna med en sådan nydaning. Först ut blev USA med lanseringen av samhällsnätet FirstNet i mars 2018. I Storbritannien heter motsvarigheten Emergency Services Network, ESN, som började testas 2018 och ska lanseras brett. 2020 kommer även Sydkorea att vara färdigt med sitt eget samhällsnät, SafeNet.

Dedikerade frekvenser blir säkrare
Den vanligaste lösningen har varit att upplåta specifika frekvenser för samhällsnäten i 700-MHz-bandet. Så gör både USA och Sydkorea, och Sverige har förberett sig på samma sätt efter ett beslut av regeringen. Fördelen med dedikerade frekvenser är att även om kommunikationen är krypterad från ände till ände, blir den säkrare om den inte döljs i ett större allmänt flöde där även många andra aktörer deltar. USA, Sydkorea och Storbritannien har fått ner kostnaden för sina samhällsnät genom att samverka med privata aktörer. Det är exempelvis möjligt att upplåta överkapacitet i samhällsnäten för kommersiella ändamål. Lösningen underlättas av att LTE redan är en utbredd standard som privata aktörer använder.

Situationen i Sverige
I samband med att riksdagen tog beslut om att bredda Teracoms uppdrag i juni 2020, skapades förutsättningarna för att utveckla ett samhällsnät i Sverige. Uppdraget innebär att Teracom Samhällsnät tar en marknadskompletterande och samhälsstöttande roll vad gäller yttäckande säkra och robusta nät för samhällsviktiga uppkopplade system. Oavsett krisförlopp är det Teracom Samhällsnäts uppdrag att tillhandahålla säkra och robusta kommunikationslösningar. Genom att kombinera tidigare styrkor med modern mobilteknologi sällar sig även Sverige till länderna med ett framtidssäkrat samhällsnät.