Därför behöver Sverige ett samhällsnät

Ett samhällsnät skulle innebära ett säkrare nät med mer funktionalitet för flera viktiga samhällsaktörer. Några som skulle ha nytta av det är svenska blåljusmyndigheter. Här förklarar Göran Bertilsson på SOS Alarm varför det behövs.

Göran Bertilsson har jobbat inom räddningstjänsten i hela sitt liv. Han är brandingenjör i grunden och jobbar i dag som affärsutvecklare på SOS Alarm. Det innebär att han arbetar med operativa frågor kring hur blåljusmyndigheterna använder sig av olika sambandssystem. Han uppskattar Rakel, det radionät som i dag används av över 500 samhällsviktiga organisationer i Sverige, men han ser också en begränsning i att nätet främst är designat för talkommunikation.

– Det vi ser nu är att många börjar använda annan typ av kommunikation parallellt. De monterar live-kameror på räddningsfordon, använder drönare och alla andra möjliga sensorer som ger information. Det vill vi kunna göra både lokalt och centralt. Men i dag har vi inga säkra överföringar för det, varken vad gäller kapacitet, resiliens eller kryptering, säger Göran Bertilsson.

Samhällsnät har egen frekvens
Flera länder – bland annat Sydkorea, Storbritannien och Nederländerna – löser just nu det problemet genom att bygga så kallade samhällsnät för sina blåljusmyndigheter. Samhällsnäten tilldelas egna frekvenser och bygger på LTE, Long-Term Evolution, en radiostandard som tillåter snabbare dataöverföring än dagens TETRA-standard som Rakel bygger på.

Göran Bertilsson säger att det finns ett skriande behov av att ta ett sådant nät i drift i Sverige så fort som möjligt, eftersom blåljusmyndigheter överför data i allt större mängder. Han framhåller säker bildöverföring som en av många attraktiva fördelar med ett framtida samhällsnät. Fler och fler blåljusmyndigheter börjar exempelvis använda sig av kroppskameror. Men enligt honom är det ett problem att den bildöverföringen i dag går genom de kommersiella näten.

– Vi har behov av ett nät där samhället styr och där vi kan säkerställa informationsöverföringen och prioritera den för blåljusverksamheterna. Alternativet är en omöjlig situation där olika verksamheter konkurrerar med varandra rent ekonomiskt, där den som betalar mest får överföra mest data.

Viktigt med gemensam teknisk lösning
Ett samhällsnät måste alltså byggas utifrån ett gemensamt samhällsperspektiv, därför anser Göran Bertilsson att det sker bäst under statens översyn.

– Vår uppfattning inom blåljusvärlden är att staten bör ha rådighet över nätet. Det innebär dock inte att staten måste äga varenda tråd. Men det är viktigt att samma lösning levereras till varje användarorganisation, så att vi får en gemensam teknisk lösning, gemensam struktur och gemensamma spelregler.