Teracom Samhällsnäts bidrag i omställningen till ett mer hållbart samhälle är en viktig del i en långsiktig affärsstrategi och affärsutveckling.

Teracom Samhällsnät upprätthåller ett robust och landstäckande marknät, som bär upp viktiga samhällsfunktioner och som skapar möjligheter för alla att ta del av public service och ett brett medieutbud. Vår historia och vår framtid är att upprätthålla ett högt förtroende bland våra viktigaste intressenter och en kultur som bygger på sunda värderingar och ett ansvarsfullt agerande i allt vi gör.

Teracom Samhällsnäts bidrag i omställningen till ett mer hållbart samhälle är en viktig del i en långsiktig affärsstrategi och affärsutveckling. Vi ser tydligt att bolagets integration av hållbarhetsfrågor i verksamheten bidrar till dess konkurrenskraft. 

Våra prioriteringar behöver ständigt anpassas till förändringar i omvärlden och till hur bolaget utvecklas. Vi tar vår utgångspunkt i Statens ägarpolicy och internationella riktlinjer och ramverk för hållbart företagande, för att i dialog med intressenterna koncentrera våra resurser till områden där vi har störst påverkan och störst potential att göra skillnad genom vår affär och vårt sätt att vara. Det är också områden där det finns högt ställda förväntningar från omvärlden:

Länkar: