Teracom Samhällsnäts lärlingsprogram

Förra året startade lärlingsprogrammet där vi riktade oss till kvinnor som är nyfikna på vår bransch och som vill arbeta inom fälttjänst.

Teracom sökte efter personer som nyligen avslutat gymnasium och/eller eftergymnasial utbildning inom el- och andra tekniska inriktningar och intresset var stort. I slutändan blev det Maja, Emelie och Kajsa som blev valda till programmet och blev utplacerade (på våra Regioner) till varje Region inom Teracom.

- Vårt lärlingsprogram är en långsiktig strategisk satsning, menar Åsa Öhrström, HR-chef. Genom att rekrytera nyexade kvinnor breddar vi vår rekryteringsbas och får in nya perspektiv och ökad mångfald. Vi vill att våra lärlingar ska vara drivna, nytänkande och nyfikna på vår bransch.

Tanken med ett lärlingsår är att personer utan tidigare yrkeserfarenhet inom området ges möjlighet att lära sig yrket stegvis. Vi är medvetna om att arbetet hos oss kräver lång upplärningstid, arbetsuppgifterna är avancerade och spänner över ett brett kunskapsområde som till många delar kräver spetskompetens. Lärlingen tilldelas en handledare som kommer att arbeta tillsammans under lärlingsåret. Målet är att lärlingen efter programmets slut ska känna sig trygg i sin yrkesroll och arbeta vidare i den nya befattningen som antingen Serviceingenjör, Installationstekniker eller Elektriker.


Maja, Emelie och Kajsa var alla ute efter att få mer praktisk erfarenhet och testa på något nytt efter examen. Men varför fastnade de för Teracom?


Min mentor nämnde att programmet fanns säger Emelie och jag ville söka då det var ett program riktat mot kvinnor, det är sällan man ger den chansen till kvinnor då utbildningarna är så mansdominerade. Jag ansåg också att programmet skulle innebära massa spännande utmaningar där ett fokus på säkerhet lockade mig.

Det var min utbildningsledare som berättade om programmet säger Kajsa. Jag sökte till programmet just för att det var ett lärlingsprogram, det är så viktigt att man får lära sig allt i en lugn takt, man slängs inte in i det. Jag fastande för Teracom för att det verkade spännande och att det har en betydande roll i vårt samhälle.

Även Maja blev tipsad, det var min el-lärare som berättade att Teracom sökte lärlingar. Jag kände att jag ville söka för att det verkade vara ett spännande program, och jag fick veta att Teracom har ett stort samhällsfokus, vilket var viktigt för mig.

När de startade sitt lärlingsprogram fick alla en varsin handledare, dessa var utpekade från regionerna som i sin tur har tagit ansvar för att stötta, instruera och agera som den fasta punkten för lärlingarna på arbetsplatsen.

Nu har halva tiden gått och alla tre lärlingarna har fått prova på en hel del nya arbetsuppgifter och utmaningar. Det som sticker ut mest än så länge är hur hjälpsamma alla har varit och att alla delar med sig av sin kompetens.

- Varje dag får man testa på något nytt berättar Emelie. Jag har fått lära mig en hel del inom el och många har varit delaktiga i mitt program och hjälpt till.

- Det är jättekul att träffa så många som har sådan otrolig kompetens inom sitt yrke säger Maja, jag har kommit in i gänget och fått testa på många annorlunda el-uppgifter.

- Jag kan bara hålla med om att varje dag är det något nytt berättar Kajsa. Som serviceingenjör är det väldigt blandade uppgifter, allt från digital tv, radio, transmission och ibland ska man klättra i mast.

Hur upplever ni att vara kvinnor i denna sektor i och med att den är så mansdominerad?

- Det enda som ibland kan påverka rent praktiskt är vissa fysiska arbetsuppgifter säger Kajsa, men då har vi utvecklat olika lösningar för att kunna eliminera den biten överhuvudtaget.

- Jag är van vid att vara ensam tjej berättar Maja, och Emelie avslutar med att säga att i slutändan handlar det om ens kompetens.

Efter lärlingsprogrammet kommer de alla tre att gå in i en ordinarie befattning och fortsätta sin karriär inom Teracom, och alla är eniga om att dom vill stanna kvar i och med att det finns så många utvecklingsområden.

Men vad har hittills varit roligast och mest utmanande?

- Klättra i mast säger Emelie, det var något helt nytt och otroligt spännande. Likväl var det också mest utmanande i och med att det är så fysiskt ansträngande.

- Jag håller med säger Maja, att klättra i mast är en speciell upplevelse, annars har det roligaste varit att man har fått så mycket erfarenhet.

- För min del var det när vi bytte kodare och konfigurerade dessa till FM nätet berättar Kajsa, vi trimmade in signaler och det var otroligt intressant att både lära sig det och göra arbetet själv.