Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen omfattar moderbolaget Teracom Group AB samt dotterbolagen Teracom AB och Teracom Mobil AB.

Teracoms hållbarhetsarbete redovisas årligen och den senaste redovisningen publicerades i april 2020. Redovisningen upprättas i enlighet med Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer nivå Core. Detta innebär att Teracom identifierat sina väsentliga hållbarhetsområden som är relevanta för hela koncernen och att bolaget rapporterar minst en upplysning per väsentligt område. Redovisningen granskas och bestyrkas av oberoende part (i nuläget KPMG)