Hållbarhet

Här beskriver vi hur Teracom bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden

Strategi

Teracoms bidrag i omställningen till ett mer hållbart samhälle är en viktig del i en långsiktig affärsstrategi och affärsutveckling.

Styrning för ett ansvarsfullt företagande

Teracoms verksamhetsstyrning utgår bland annat från statens ägarpoilcy. Det innebär att vi ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och på ett sätt som inger offentligt förtroende.

Code of Conduct

Teracom har en koncerngemensam uppförandekod, Code of Conduct.

Hållbarhet i praktiken

Här kan du läsa om hur vi arbetar med hållbart företagande i praktiken