Här beskriver vi hur Teracom Samhällsnät bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden

Strategi

Teracom Samhällsnäts bidrag i omställningen till ett mer hållbart samhälle är en viktig del i en långsiktig affärsstrategi och affärsutveckling.

Styrning för ett ansvarsfullt företagande

Teracom Samhällsnäts verksamhetsstyrning utgår bland annat från statens ägarpoilcy. Det innebär att vi ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och på ett sätt som inger offentligt fört...

Uppförandekod

Teracom Samhällsnät har en koncerngemensam Uppförandekod.

Hållbarhet i praktiken

Här kan du läsa om hur vi arbetar med hållbart företagande i praktiken