Här beskriver vi hur Teracom Samhällsnät bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden

Ansvarsfullt företagande

Vår strategi innebär ett långsiktigt åtagande att leverera säkra och robusta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer.

Vårt bidrag till ett hållbart samhälle

När Teracom utvecklar och investerar i framtidens kommunikationsnät är hållbarhet en central del.

Hållbarhet i praktiken

Vårt hållbarhetsarbete styrs av Statens Ägarpolicy och principer för bolag med statligt ägande 2020.

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen omfattar moderbolaget Teracom Group AB samt dotterbolagen Teracom AB och Teracom Mobil AB.