Års- och hållbarhetsredovisning 2020

Vi levererar säkra och robusta kommunikationstjänster där det behövs, när det behövs

VD-ord

Nytt uppdrag och nytt varumärke

Ordförandeord

När de kommersiella el- eller kommunikationssystemen är ansträngda vill våra kunder vara trygga med att deras verksamhet kan fortsätta att fungera –Teracom är försäkringen.

Kort om Teracom

Vi levererar säkra och robusta kommunikationstjänster där det behövs, när det behövs

Vårt erbjudande

Vi har lång erfarenhet av att ta ansvar för nät med beredskapsåtagande. Därför har vi under lång tid utvecklat och fortsätter att utveckla våra förmågor – alltså vår kompetens, vår säkerhet och våra n...

Förvaltningsberättelse och bolagsstyrningsrapport

Stora anpassningar av verksamheten har gjorts sedan första kvartalet 2020 till följd av utbredningen av covid-19, i syfte att minimera risken för smittspridning och samtidigt säkra Teracoms leveranser...

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisningen omfattar moderbolaget Teracom Group AB samt dotterbolagen Teracom AB och Teracom Mobil AB, tillsammans ”Teracom”. 

Ladda ner rapporter

Ladda här ner hela års och hållbarhetsredovisningen 2020 eller rapporterna; Förvaltningsberättelse, Bolagsstyrningsrapport, Hållbarhetsredovisning samt Företagspresentation.