Teracom Group AB, 556842-4856, höll sin årsstämma torsdagen den 22:e april 2021

Styrelseordförandes anförande

imagee0h46.png

Vd:s anförande 

imagey8ch8.png

Dokumentationen avseende årsstämman återfinns nedan.