Bolagsstämman är Teracoms högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordningen samt fastställer balans- och resultaträkning.

Mer om Teracoms bolagsstämma

Teracoms bolagsstämma hålls i Stockholm där bolaget har sitt säte.

Årsstämma 2021

Teracom Group AB, 556842-4856, höll sin årsstämma torsdagen den 22:e april 2021

Extra bolagsstämma 2020

Teracom Group AB höll sin extra bolagsstämma den 10:e augusti 2020

Årsstämma 2020

Teracom Group AB, 556842-4856, höll sin årsstämma torsdagen den 23:e april 2020.

Årsstämma 2019

Teracom Group AB, 556842-4856 höll sin årsstämman den 17:e april 2019.

Årsstämma 2018

Teracom Group AB, 556842-4856 höll sin årsstämma måndagen den 23 april 2018

Årsstämma 2017

Teracom Group AB, 556842-4856, höll sin årsstämma onsdagen den 26 april 2017

Extra bolagsstämma 2016

Teracom Boxer Group AB, 556842-4856, höll sin extra bolagsstämma torsdagen den 1 december 2016

Årsstämma 2016

Teracom Boxer Group AB,556842-4856, höll sin årsstämma tisdagen den 26 april 2016