Teracom Samhällnät

Tillsammans skapar och säkrar vi förutsättningarna för samhällsviktig kommunikation i Sverges mest tillförlitliga nät.

Om oss

Vi levererar säkra kommunikationstjänster över en infrastruktur som specifikt byggts för att möta Sveriges beredskapskrav. Våra förmågor gör att vi kan tillhandahålla säkra och robusta kommunikationsl...

Teracom Samhällsnät - ett nät att lita på

En trygg och säker kommunikation är viktig för samhället, särskilt vid en kris. I krissituationer måste landets kommunikation fungera.

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Finansiell info

Finansiell info

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Här beskriver vi hur Teracom Samhällsnät bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden

Whistleblower

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har ...