Vision och affärsidé

Vår vision  
Ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle.

Affärsidé:
Teracom erbjuder tillgång till landstäckande samhällsviktig infrastruktur och kommunikationstjänster för Sveriges säkerhet.

Mission:
Vi bidrar till ett fritt och tryggt samhälle där alla har tillgång till kommunikation, underhållning och information när man vill och behöver – oavsett.