FM-nätets fortsatt viktiga roll i samhällsnätet

Om krisen kommer får du information via Sveriges Radios P4-kanaler. Teracom Samhällsnäts nätstrateg Jan Ossfeldt förklarar hur FM-radio kan fungera även när alla andra nät har slagits ut.

I ett krisläge, till exempel vid oväder som slår ut all ström, utsläpp av farliga ämnen, bränder med explosionsrisk, skogsbränder eller översvämningar, kan du alltid lita på att få information om läget via Sveriges Radios P4-kanaler. De sänds via FM-nätet som når ut till allmänheten även när alla andra nät har slagits ut.
– Det är flera faktorer tillsammans som gör FM-nätet extremt robust. För det första är nätet uppbyggt med en mycket hög grad av redundans, det vill säga att det finns reservutrustningar som kan ta över driften om de ordinarie fallerar. Det finns också flera oberoende förbindelsevägar från Sveriges Radios studior till Teracom Samhällsnäts sändarstationer, säger Jan Ossfeldt, nätstrateg på Teracom Samhällsnät och fortsätter:

– En andra faktor är att kraftförsörjningen för FM-nätet är försedd med reservkraft för att klara långa avbrott i elnäten. Skulle det trots allt inträffa ett större haveri, som till exempel när Häglaredsmasten utanför Borås rasade 2016, så har Teracom Samhällsnät en beredskapsorganisation som snabbt kan etablera tillfälliga utsändningsplatser för FM-radion.

Även i ett nytt, utbyggt samhällsnät skulle FM-bandet spela en viktig roll vid kris. Genom att kombinera styrkorna i marknätet, Teracom Samhällsnäts transmissionsnät och modern mobilteknologi byggs ett säkert, robust och tillgängligt samhällsnät, där FM-nätet fortsatt kommer att vara den primära kanalen för kriskommunikation till allmänheten.

Varför används just FM-bandet för kriskommunikation till allmänheten?
– En stor fördel med FM är att det är en teknik som i stort sett alla har tillgång till och som nästan alla använder. En vanlig vecka lyssnar drygt nio av tio svenskar på radion och de som inte gör det har ändå oftast tillgång till någon form av radioapparat som kan användas för att få information i ett krisläge. Till exempel finns det i Sverige drygt fem miljoner personbilar som nästan alla har en FM-radio som kan användas även om strömmen är borta.

Är radio en bra ”sista utväg” för kommunikation när ingenting annat fungerar, eller finns det bättre alternativ?
– I dag är FM-nätet det mest robusta allmänna kommunikationsnätet i Sverige. En väsentlig skillnad gentemot till exempel mobilnäten är tillgången på kraft vid längre strömavbrott. Enligt de regelverk som Post- och telestyrelsen har utfärdat krävs det att basstationerna i mobilnäten har reservkraft för fyra timmar på landsbygden och en timme i tätorter. För FM-nätet finns det reservkraft för att klara betydligt längre kraftavbrott än så. Eftersom mobilnäten innehåller tusentals basstationer skulle det bli väldigt dyrt att bygga ut reservkraftskapacitet för dessa till en nivå som motsvarar den kapacitet som finns i FM-nätet.

Vilka tips kan du ge till medborgare som vill vara säkra på att kunna ta emot FM-sändningar i kristider?
– Se till att du har tillgång till en FM-radio som klarar sig även om strömmen går. Att ha en batteridriven radio och färska batterier hemma är en god idé. Har du en bil kan du använda din bilradio för att lyssna på Sveriges Radio P4 även om det är strömlöst där hemma.