Teracom blir kommunikationsoperatör i Nykvarn

Från och med april 2016 blir Teracom kommunikationsoperatör (KO) i Nykvarns kommun.

- Jag är glad att vi på kort tid har tecknat sex kontrakt i vår roll som kommunikationsoperatör, det visar att det finns en efterfrågan på våra tjänster och det ger oss en bra grund att visa vad vi kan, säger Mattias Öhman affärsområdeschef Telekom på Teracom AB.

Nykvarn är en expansiv kommun i Stockholms län med ca 10 000 invånare. AB Nykvarnsbostäder (Nybo) är ett allmännyttigt bostadsföretag som äger, bebygger och förvaltar fastigheter inom Nykvarns kommun. Beståndet består av lägenheter, kommunfastigheter samt lokaler i Nykvarn Centrum. Uppdraget för Teracom som kommunikationsoperatör omfattar ca 700 bostäder fördelade på 30 stycken noder samt tillkommande fastighetsbestånd över en tid om minst fem år.

- Vi ser fram emot att välkomna Teracom AB till Nykvarn, i den här processen var det tydligt att de var det bästa alternativet och jag är övertygad om att vi gemensamt kommer kunna utveckla befintliga och nya tjänster till nytta för våra hyresgäster, säger Ann Söderström VD på Nykvarnsbostäder.

Teracom AB erbjuder drift- och kommunikationsoperatörstjänster till stadsnät och fastighetsägare samt radio- och Wifi-baserade lösningar där fiber inte är lönsam. Vi hjälper dig att leverera bredband till alla med stabila tjänster för både nytta och nöje.

Nykvarn är Teracoms sjätte KO-kontrakt under 2015.

Läs mer om Teracom som Kommunikationsoperatör