Under Krisberedskapsveckan lyser Kaknästornet gult och blått

Kaknästornet lyser gult och blått under krisberedskapsveckan den 11-17 maj. Detta för att hylla alla som är med och aktivt bidrar till att hantera den kris Sverige just nu går igenom.

Krisberedskapsveckan är sedan 2017 en årlig informationskampanj som ska öka människors motståndskraft inför samhällskriser och ytterst krig. Årets kampanj som genomförs 11-17 maj, anpassas till den pågående pandemin.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har den ledande rollen i genomförandet av Krisberedskapsveckan och årets tema anpassas till den pågående pandemin. När det behövs som mest hjälps vi åt som bäst!

Teracom medverkar genom att belysa Kaknästornet gult och blått under Krisberedskapsveckan för att hylla dig som stannar hemma när du är sjuk, för dig som håller avstånd till din nästa, för vårdpersonalen och alla andra som hjälper varandra och tar ansvar i krisen.

Målen för Krisberedskapsveckan 2020 är att skapa en känsla hos Sveriges invånare av att
Allas insatser, ansträngningar och aktiva bidrag för att hantera krisen är nödvändiga, sedda och uppskattade. Insatserna bidrar till att vi bättre kommer att kunna klara oss igenom en svår kris nu och i framtiden.

Mer om krisberedskapsveckan krisberedskapsveckan@msb.se.