Intervju med Åsa Sundberg angående nytt varumärke

Teracom Samhällsnät har en unik förmåga

Nu lanserar Teracom det nya varumärket Teracom Samhällsnät. Varumärket är ett viktigt steg i Teracoms breddade uppdrag från staten i att utveckla och leverera säkra och robusta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer. Det innebär även att Teracom har godkänts som deltagare i den kommande 5G-frekvensauktionen, vilket presenterades av PTS idag. Varför lanserar ni det nya varumärket Teracom Samhällsnät?
Fredagen den 16 oktober presenterades det nya varumärket internt på Teracom och fick ett gott mottagande. Under dagen svarade Åsa Sundberg, VD och koncernchef, på ett antal frågor om det nya varumärket, vad det innebär för samhällsviktiga aktörer och vad nästa steg är för Teracom.

Varför lanserar Teracom det nya varumärket Teracom Samhällsnät?
- Teracom har en viktig uppgift, att se till att samhällets mest kritiska kommunikation kan nå ut i händelse av hot, attacker och risker. Därför har vi under hela vår historia utvecklat vår infrastruktur och våra nät för att möta mycket höga krav på yttäckning, säkerhet och beredskap. Vår ägare benämner vårt marknätsuppdrag som ett ”särskilt beslutat samhällsuppdrag”. Det är något som skapar stort engagemang och som vi är stolta över, säger Åsa.

Hur stor förändring är det av varumärket?
- Teracom Samhällsnät är så mycket mer än en ny logotyp. Vi har en lång historia av att leverera viktiga funktioner till Sveriges beredskap. Det har vi gjort även under de många år då Sverige inte hade något totalförsvar. Det är en viktig del av vårt bolags DNA och en viktig förutsättning för att vi ska kunna leverera våra tjänster. Samtidigt har vi fått ett breddat uppdrag och har nu fler samhällsviktiga nät att förvalta och utveckla. Det kräver stora satsningar och viktigt innovationsarbete. Det är den här mixen av våra förmågor som vi utvecklat under lång tid och vårt framtidsinriktade utvecklingsarbete som vi vill signalera genom vår nygamla logotyp.

Vad menar ni egentligen med ”samhällsviktiga aktörer”?
- Det är en väldigt bra fråga. MSB har sammanställt vilka samhällssektorer som ska upprätthållas eftersom de är totalförsvarsviktiga. Det handlar om sju prioriterade områden: Energiförsörjning, Livsmedels- och dricksvattenförsörjning, Information och kommunikation, Transporter, Skydd och säkerhet, Finansiella tjänster och slutligen Hälso- och sjukvård samt omsorg. Men det är givetvis inte alla aktörer inom varje sektor som är totalförsvarsviktiga. Våra kunder avgör själva om de inom sin verksamhet har sådana kritiska system som ur ett samhällsperspektiv måste fortsätta oavsett vilka ansträngningar de utsätts för.

Vad skiljer Teracom Samhällsnät från de kommersiella aktörerna?
- Digitaliseringen innebär en rad positiva möjligheter vad gäller effektivisering men också hållbarhet och livskvalitet. Där har de kommersiella operatörerna en mycket viktig roll. Men med allt fler uppkopplade system ökar sårbarheten. Därför finns Teracom Samhällsnäts nät som ett komplement, anpassade för samhällsviktiga verksamheters beredskap både vad gäller cyber- och fysiska hot. Teracom Samhällsnät har en unik förmåga inom oberoende reservkraftförsörjning med förmåga att hålla igång driften under långa strömavbrott, redundans i systemet och möjlighet att skapa tillfälliga kapacitetslösningar vid exempelvis naturkatastrofer. Som statligt helägd aktör med ett specialiserat uppdrag har vi helt enkelt en särställning.

Hur kommer ert nät att kunna stå emot cyberattacker och spionage?
- Sverige utsätts för aggressiva cyberattacker varje dag. Dessa skulle kunna slå ut samhällsviktiga verksamheter som elektronisk kommunikation, vatten- och energiförsörjning och sjukvården. Vårt mångåriga beredskapsuppdrag har medfört att vi ständigt utvecklat vår rikstäckande och säkerhetsklassade organisation. Vi har kontinuerligt investerat i säkerheten och robustheten i våra nät. Därmed är vi väl insatta i vad som krävs för att ett samhälle ska fungera. Vi vet vilka tjänster och funktioner som alltid måste vara igång och hur vi bygger in en hög säkerhetsnivå så att viktig information mellan försvars- och civila funktioner kan kommuniceras – oavsett vilket läge Sverige befinner sig i.

Vad är nästa steg för Teracom Samhällsnät?
- Utöver nätinvesteringarna är det viktigt att vi utvecklar våra tjänster i samråd med kunderna. Det är ju deras behov som ska stöttas av våra samhällsnät. Nästa naturliga steg för oss är därför att intensifiera vår dialog med samhällsviktiga aktörer för att säkerställa att vi i vårt fortsatta investerings- och innovationsarbete satsar på rätt funktionalitet. Det är ju deras samhällskritiska funktioner som ska säkras.