Teracom Group AB, 556842-4856, höll sin årsstämma torsdagen den 23 april 2020

Dokumentationen avseende bolagsstämman återfinns nedan.