Om Teracom Samhällsnät

Vi sänder ut radio & tv samt erbjuder robusta kommunikationslösningar till företag och organisationer.

Om oss

Människor har behov av att kommunicera med varandra och en vilja att titta på rörlig bild och lyssna på radio. Omvärlden förändras hela tiden och vi och vår infrastruktur med den.

Kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter till oss.

Vision och affärsidé

Med kundens behov som utgångspunkt erbjuder vi tv, radio och network services.

Finansiell info

Finansiell info

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Här beskriver vi hur Teracom Samhällsnät bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden