Om frekvensomläggningen 2020

Nu påbörjar Teracom nästa fas i frekvensomläggningen i tv-nätet, med anledning av koordinationsarbetet med våra grannländer Danmark och Norge

Arbetet, som kommer att pågå från maj 2019 till och med sommaren 2020, innebär att vi ska byta frekvenser för tv-sändningarna i marknätet i Sydvästra Sverige. Omläggningen omfattar både mindre och större sändarstationer.

Bakgrund till frekvensomläggningen

Anledningen till förändringen är ett koordinationsarbete med våra grannländer. I år påbörjar våra grannländer Norge och Danmark sin utrymning av 700 MHz-bandet vilket resulterar i att Teracom behöver koordinera frekvensplanen och lägga om frekvenser i Sydvästra Sverige.

Teracom AB genomförde under 2016 och 2017 en frekvensomläggning i marknätet för att frigöra det så kallade 700 MHz-bandet. Arbetet innebar att vissa frekvenser för tv-sändningar i marknätet byttes för att frigöra mer kapacitet till snabb uppkoppling i mobilnäten från våren 2018. Samma arbete genomförs nu i Danmark och Norge, vilket också påverkar frekvensfördelningen i Sverige.

Såhär påverkas tittarna

Sändningsuppehåll

Frekvensomläggningen medför att Teracom måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Det innebär att det kommer att vara sändningsuppehåll på berörda sändarstationer i respektive område den dag då frekvensomläggningen genomförs. Uppehållen kommer att ske mellan kl. 10.00 och kl. 18.00. Det kan dock även förekomma avbrott dagtid på ett antal sändarstationer på grund av förberedande arbete inför frekvensomläggningen.

Berörda tittare kommer att behöva göra en kanalsökning på sin tv för att få fortsatt tillgång till tv-kanalerna efter att frekvensomläggningen är klar.

Frekvensomläggningen berör inte public service kanalerna (SVT), man behöver ej göra en ny kanalsökning för att se dessa. Omläggningen gäller endast de betal-tv-kanaler som listas nedan.

Betal-tv-tittare

En del betal-tv-kanaler byter utsändningsteknik. Det innebär att hushållen behöver vara utrustade med en digitalbox/tv med stöd för DVB-T2/MPEG4 för att kunna fortsätta titta på nedanstående programtjänster efter omläggningen

De tv-kanaler som omfattas av teknikbytet

Kanal 12, Kanal 8, Kanal 10, Paramount Network, Nickelodeon, MTV, Discovery Channel, TLC, Eurosport1.

 

Om frekvensomläggningen 2020

Nu påbörjar Teracom nästa fas i frekvensomläggningen i tv-nätet i Sydvästra Sverige, med anledning av koordinationsarbetet med våra grannländer

Frekvensförändringar- Så här påverkas tittarna

Frekvensarbetet innebär att vi måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Den dag då frekvensomläggningen genomförs kommer det att vara kortare eller längre sändningsuppehåll.

700-bandet frekvensändringar 2020 tidplan och etapper

Här hittar du tidplan och etapper för 2020 angående frekvensändringen