700 - bandet Frekvensförändringar

Nu påbörjar Teracom nästa fas i frekvensomläggningen i tv-nätet, med anledning av koordinationsarbetet med våra grannländer. Omläggningsarbetet kommer att pågå från maj 2019 till och med sommaren 2020.

Om frekvensomläggningen 2020

Nu påbörjar Teracom nästa fas i frekvensomläggningen i tv-nätet i Sydvästra Sverige, med anledning av koordinationsarbetet med våra grannländer

Frekvensförändringar- Så här påverkas tittarna

Frekvensarbetet innebär att vi måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Den dag då frekvensomläggningen genomförs kommer det att vara kortare eller längre sändningsuppehåll.

700-bandet frekvensändringar 2020 tidplan och etapper

Här hittar du tidplan och etapper för 2020 angående frekvensändringen