Rakel till Teracom, kom…

Från en dag till en annan låg ansvaret hos Teracom. Ett ansvar som omfattar att livsviktig kommunikation ska nå fram.

Den 30 mars tog Teracom över drift, service och kundstöd för kommunikations- och samordningsverktyget Rakel. Här sammanfattar inblandade från service, övervakning och kundstöd sina upplevelser av övertagandet. Ett övertagande som knappast skedde över en natt.

Rakel trivs på NOC:en

Ibland är verkligheten ens värsta fiende, som när man ska uppfylla något krångligt som man har lovat. Peter Blomquist, ansvarig för Teracom Operation Center, ger en inblick i hur hans del av organisationen fick anpassas i och med Rakels ankomst.

Det är en sak att beskriva i ord vad man tänker göra, och en helt annan att få det på plats i verkligheten. Anpassningen av Teracoms Operation Center till det nya Rakeluppdraget visar hur noggrann planering och kompetenta medarbetare är nyckelfaktorer för att lyckas.

Våren 2014 vann Teracom upphandlingen om drift, kundstöd och service för samordnings- och kommunikationsverktyget Rakel – troligen landets allra viktigaste kommunikationskanal. På grund av denna dignitet innebar övertagandet en noggrann balans mellan MSB:s (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) invanda rutiner och NOC:ens inarbetade sätt att effektivt drifta stora nät.

– Rakel är en speciell affär med lite speciella förutsättningar och krav som inte ser exakt likadana ut som hos våra andra affärer, berättar Peter Blomquist, chef för Operation Center där NOC:en ingår. I och med att det är ett samhällsviktigt nät ställs det extra höga krav på både säkerhet och tillgänglighet, så för oss handlade förberedelserna om att kombinera de kraven med vår erfarenhet och våra smarta arbetssätt. Detta, tillsammans med den externa kompetens vi har rekryterat, blir en mycket stark kombination.

Förberedelserna började på allvar under försommaren 2014, men redan när han hjälpte till under upphandlingsfasen insåg Peter Blomquist att mycket skulle behöva förändras på NOC:en.

– Ja, det fanns rätt mycket vi behövde bygga till, säger han. Vi har fått anpassa befintlig organisation men även byggt till funktioner och rekryterat in kompetenser som vi inte hade tidigare för att klara av Rakelaffären.

Trots att det ”bara” handlar om ett drift-övertagande, och inte en flytt av ett helt nät, säger han att det var lite pirrigt inför övertagandet.

– Ja, det var det absolut. Det här är ju ett rikstäckande nät. Vi hade några tillfällen när vi kunde testa och verifiera funktioner redan innan, men det var ändå nervöst på själva dagen. Man vill att allt ska funka och man vill göra ett gott intryck på både kunden MSB och Rakelsystemets användarorganisationer.

Samtidigt poängterar Peter Blomquist att Teracom är vana vid att drifta nät och han hade fått bra indikationer på att han och hans medarbetare räknat och tänkt rätt under förberedelsefasen.

– Det finns förstås alltid grejer som man behöver efterjustera, men givet hur stort övertagandet är så är jag jättenöjd med allt som min personal och andra har presterat. Det har gjorts massor av hjälteinsatser för att få det här på plats, och det är en glädje att få jobba med så många duktiga människor. Jag vill också säga att vi har haft ett väldigt bra samarbete med kunden MSB och deras användarorganisationer.

Det är ett samarbete som kommer att bestå, med kontinuerlig uppföljning och utvärdering med MSB, allt enligt en struktur som specificerades redan i upphandlingsunderlaget.

– MSB är en krävande kund, och det ska de också vara, säger Peter Blomquist. Det tycker jag att alla kunder ska vara. Vi har en skyldighet att uppvisa att vi har levererat det vi har lovat i upphandlingen.

Detta har hänt

Staten äger Rakelsystemets infrastruktur. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ansvarar för utbyggnad, drift, förvaltning och utveckling av Rakel. MSB ska även marknadsföra Rakel, sälja abonnemang och ansluta kunder. På uppdrag av MSB, ansvarar Teracom sedan den 30 mars 2015 för drift, underhåll och kundstöd för Rakel.

NOC

Akronym för: Network Operations Center
Öppettider: Dygnet runt, året om, med egen personal
Placering: Teracom på Kungsholmen i Stockholm
Dubbla förbindelser: Ja, och ibland tredubbla
Ja, avbrottsfri genom diesel och batteri-UPS (Uninterruptable Power Supply)

Källa: Teracom