Ledaren

Jag heter Johnny Svedberg och skriver för första gången i Mhz. Sedan mitten av april leder jag Teracom.

Innovera mera

Vem är det som ska ha inflytandet över innovation och nya produkter? Ska konsumenten involveras i innovationsprocessen? Eller begränsar det skapandekraften? Mhz lät fyra personer resonera kring dessa...

Vad kostar ett avbrott?

Eller snarare bör frågan ställas: Vad får det kosta att slippa avbrott? Mhz frågade en antal företag och myndigheter hur de resonerar när de sätter gränsen för vad som är rimligt.

Hur står det till med svenskarnas katastrofberedskap?

Mhz frågade Margareta Wahlström ansvarig för FN:s organ för katastrofberedskap (Special Representative of the Secretary-General for Disaster Risk Reduction) i Genève.

Återvunnet - Var är skrotberget?

Vad händer med vår hemelektronik när tekniken uppgraderas och apparaterna pensioneras på tippen? Mhz besökte Stena Technoworlds återvinningsanläggning i Halmstad.

Rakel till Teracom, kom…

Från en dag till en annan låg ansvaret hos Teracom. Ett ansvar som omfattar att livsviktig kommunikation ska nå fram.

Agenter på hemligt uppdrag

I maj 2014 kom tilldelningsbeslutet om att Teracom vunnit upphandlingen om drift, kundstöd och service för Rakel.

Det våras för satellitbranschen.

Istället för att ta trafik till fibernät ökar kapacitetsutnyttjandet via satellit. Håkan Sjödin, vd för satellitbolaget SES Astra AB, med ansvar för Norden, Baltikum och Östeuropa, förklarar hur det h...

Panelen

Hur ser du på den skenande utvecklingen av behovet av datakapacitet? Hur har ditt eget behov ökat? Mhz frågade panelen.

Framtidsspanaren

Affärsutvecklingschef Magnus Ahxner berättar vad som finns på agendan idag, och vad som eventuellt dyker upp runt hörnet.

Air2Fibre -- bredband via luften

Air2Fibre är Teracoms benämning på en modulär teknik baserad på fiber, radiolänk och uppgraderade wifi-komponenter där varje dellösning kan användas separat.