En lycklig skilsmässa

Det har gått snart ett år sedan Boxer och Teracom gick skilda vägar. Som en del av Com Hem har Boxer fått chans att renodla sin profil hos en ägare med många gemensamma intressen. Den fortsatt goda relationen mellan Teracom och Boxer kommer väl till pass, inte minst i avslutningen av utrymningen av 700-bandet.

– Hade någon sagt till mig när vi började att migrationen skulle gå så här smidigt, då hade det låtit som en önskedröm.

Anders Lycke, Operation & Customer Service Director på Boxer, vet vad han pratar om. Utrymningen av 700-bandet har hängt med Boxer redan innan Teracoms arbete med att flytta frekvenser inleddes våren 2016. Utrymningen har gått från norr till söder. Anders Lycke upplever att både kommunikationen kring arbete och teknikbiten löpt på väldigt bra.

– ¬Vårt arbete har handlat mycket om att förbereda kunderna, att se till att de har rätt hårdvara eller hinner skaffa den i tid. Många kunder tappar en del av sitt utbud i och med det här, så det är viktigt att alla berörda vet varför innan det händer.

Boxer-Robert hänger med

En förändring hos Boxer är tydligare fokus på bredband och nät. Det matchas av en något stramare grafisk framtoning på webben och i tryck. Samtidigt är mycket sig likt och Boxer lätt igenkännligt. Reklamkaraktären Robert, en viktig del av varumärket Boxer, hänger med. 

Tv är en fortsatt viktig del i bolagets erbjudande. Boxer är numera en stor kund hos Teracom avseende utsändning av tv, vilket inte lär ändras under överskådlig tid. Även internt finns en del likheter mellan bolagen.

– Com Hem och Teracom är ganska lika i fråga om företagskultur med liknande rutiner och uppförandekoder. Men det är skillnad att arbeta på ett börsnoterat bolag. Det finns en väldigt tydlig tillväxttanke på Com Hem, medan Teracom som ägare var mer förvaltande, tycker Anders Lycke.

Smidig flytt

Den fysiska flytten från Lindhagensgatan till Com Hems huvudkontor på Fleminggatan har också gått smidigt. Det som kvarstår nu är en teknisk skilsmässa där olika system, it-lösningar och kunddata som finns kvar hos Teracom ska flyttas över. Andra kvartalet 2018 ska skilsmässan vara helt avslutad. För både Teracom och Boxer innebär det en renodling av bolagens respektive verksamheter.

– För Boxer passar det bra att ha en ägare som är starka på konsumentprodukter. Com Hem har också gjort den resa vi är mitt i, att gå från tv-leverantör till leverantör av bredband och tv. Vi kan lära oss mycket av hur de gjort, avslutar Anders.

Text Sofia Eriksson
Foto Tina Axelsson


Faktaruta:/

Boxer

• Marknadsför, distribuerar och administrerar kanaler som sänder abonnemangs-TV, alltså kanaler som sänds kodade och går att abonnera på.
• Boxer har ungefär 70 kanaler, förutom de som sänds okodade som kan tas emot fritt, utan abonnemang.
• Bolaget startades 1999, samtidigt som det svenska tv-nätet började digitaliseras.
• Sedan i oktober 2016 är Boxer en del av Com Hem och en av Teracoms största köpare av sändningskapacitet.