25 år som eget bolag

2017 är ett år att fira för Teracom.

I våras ordnades kalas för Kaknästornet som levererat kommunikationslösningar i hela 50 år. Under hösten firar vi att det är 25 år sedan Teracom blev ett eget bolag. Vi har mångårig erfarenhet av att säkra kommunikationen till Sveriges befolkning, oavsett vilka oförutsedda händelser vi ställs inför.

När orkanen Gudrun stormade som värst var vindhastigheten 42 meter per sekund. Under den stora skogsbranden i Västmanland arbetade flera av våra kunder direkt med att bekämpa branden eller sprida information om den.

När det värsta händer är behovet av kommunikation och information som störst. Dessa två händelser satte verkligen vår beredskapsförmåga på prov. En av våra första prioriteringar var att säkerställa radioutsändningarna från beredskapskanalen P4. Vid utvärderingarna efteråt kunde vi konstatera att vi lyckats väl med vårt uppdrag.

Läs mer om 25-års-jubileet

Att se tillbaka är alltid nostalgiskt roligt, men minst lika viktigt är att se framåt. Robusta och säkra nät för trygga kommunikationstjänster är en nödvändig del även i framtidens hållbara samhälle.

Det senaste året har diskussionen om ett nytt samhällsnät för blåljusorganisationer och andra samhällsviktiga verksamheter lyfts. Teracom har pekats ut som en lämplig aktör att etablera, driva och förvalta ett sådant samhällsnät. Vi ser med tillförsikt och ödmjukhet på ett möjligt framtida uppdrag att få utveckla en samhällstjänst som kan vara skillnaden mellan liv och död.

Med vår samlade erfarenhet har vi de senaste åren tagit flera steg för att bli ett självklart nav för samhällets kommunikation även i framtiden. Tack till alla som har gjort de första 25 åren möjliga. Nu fortsätter resan, och jag ser fram emot vad som väntar Teracom de kommande 25 åren.

Åsa Sundberg, vd Teracom