”Miljövinster går ofta hand i hand med våra lösningar”

Vi arbetar med lösningar som ger kunder möjligheten att mäta och kontrollera enheter som tidigare inte varit möjliga att mäta, eller som varit problematiska och kostsamma att få data från. Flera av de här lösningarna innebär en ökad hållbarhet.

Ett konkret exempel är ett pilotprojekt som vi arbetar med där en kund vill kunna mäta mängden returpapper i en returpappersbehållare digitalt. Det skulle låta kunden veta när de skulle behöva åka ut för att tömma behållarna, i stället för att åka ut på måfå.

På ett liknande vis kan vi spara resurser åt företag som kontrollerar kraftverksdammar långt ut på landsbygden. Genom våra lösningar kan de mäta dammens status dygnet runt, året runt, utan att åka dit. Där sparar vi såklart miljön, men även pengar åt vår kund.

Så är det – miljövinster och ekonomiska vinster går ofta hand i hand med våra lösningar. Andra saker vi mäter är vattenförbrukning, avlopps- och avfallshantering. Även hållfasthet och kvalitet i fastighets- och brokonstruktioner, sånt som annars är svårt att mäta.

Vi känner absolut ett hållbarhetsansvar och påverkar så gott vi kan innovationer att gå i den riktningen. Men vi märker även ett stort intresse från kunder, både inom industri och i kommunen, för hållbara lösningar.

Vanliga förfrågningar senaste tiden är från tillverkare som vill kunna se när deras produkter är slut i lagerhyllorna, men även mäta hur länge en produkt används, för att veta hur länge lagret kommer räcka och när man verkligen behöver tillverka en ny produkt.

Om den kedjan fungerar effektivt har vi dragit vårt strå till stacken för ett hållbart system utan överproduktion.”

Berättat för Erik Bredhe
Foto Henrik Mill